Thủ tục hành chính chiếm 76% thời gian nhập khẩu là một rào cản ngành logistics VN

Hiện nay, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính trước và tại cửa khẩu của Việt Nam chiếm 76% tổng thời gian nhập khẩu, số quy tắc khiến chi…

Continue ReadingThủ tục hành chính chiếm 76% thời gian nhập khẩu là một rào cản ngành logistics VN